EKOOKUL Komite Genel Bilgilendirme


 Sevgili Velilerimiz,

 

💫Okulumuz 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde EKO-OKULLAR projesine katılmıştır.

 

🌳Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

 

🌳Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir .

 

🌳Eko-Okul projesi kapsamında Ortaokul öğrencilerimizden 27 kişilik bir Eko-Tim oluşturulmuştur. Eko-Tim oluşturulurken her sınıftan 2 ya da 3 öğrenci seçilmiştir. Öğrencilerle ilk toplantı Cuma günü son saatte yapılmış ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. Aşağıdaki listede okulumuzun Eko-Tim öğrencilerini görebilirsiniz.

 

🌳Her ay yapılacak etkinlik ve çalışmalarla dolu dolu geçireceğimiz bir Eğitim-Öğretim dönemi olacaktır. Eko-Tim'i takip etmeyi unutmayın!

 

Eko-Okullar Kordinatörleri

Esma Yurttaş

İmren Koçak