Yaşasın Tatil Geldi


YAŞASIN TATİL GELDİ!

 

Değerli velilerimiz,
Eylül ayında  başlayan  eğitim öğretim yılı haziran ayının başında karnelerin alınmasıyla biter ve öğrencilerimiz üç aylık tatile girer.Tatil dendiği zaman öğrencilerde genellikle doğru olmayan bir tatil algısı oluşuyor. Bol bol uyuma ya da sabahlara kadar uyumama, bol gezme, düzensiz bir gündelik hayat, teknolojik aletlerle saatlerce zaman geçirme… vb. yaşanılacak sanılıyor. Gerçek  şu ki tatil yada dinlenme bu değildir. Bu sebeple bu yazımızda verimli bir tatil geçirmek için öğrencilerle yapabileceğiniz etkinlikler üzerine durduk.

KARNELERİ ALIYORUZ
Kabul edelim ki her ne kadar çocuğunun kapasitesini kabul etse de, çoğu anne-baba yüksek notlarla dolu karneler bekler. Bu beklentinin altında, karnenin çocuğun başarısının tek göstergesi olduğu inancı vardır. Karneyi başarının tek göstergesi kabul etme anlayışı, karne günlerini hem aile hem de çocuk için stresli hale getiriyor. Bir kısım öğrenciler için sevinç ve gurur kaynağı olan bu gün, bazı öğrenciler içinse üzüntü ve kaygı sebebi olabiliyor.

 

 

Neden her çocuk yüksek notlarla dolu karne getiremez?
Yüksek notlar aslında her zaman başarının göstergesi olmayabilir. Başarıyı iç ve dış başarı olarak iki yönlü değerlendirecek olursak; iç başarıyı, öğrencinin sorumluluk sahibi olması, azimli olması, saygılı sevilen birisi olması, güvenilir olması, dürüst olması vs. şeklinde değerlendirebiliriz. Dış başarıyı ise daha çok ölçülebilen ya da maddi değerlerle ifade edilebilen başarı olarak ele alabiliriz. Örneğin öğrencinin hangi dersten kaç puan aldığı veya çalıştığı işten ne kadar kazandığı gibi. Karneyi bu anlamda dış başarının bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Aslında okul başarısı pek çok etkene bağlı olarak değişmektedir. Çocuğun okuldaki başarısızlığı; zeka, kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklardan, öğretim sisteminden, anne-baba ve öğretmenin tutumlarından veya çevresel etkenlerden kaynaklanabilir. Aynı okulda aynı sınıfta, aynı öğretmenden ders dinleyen öğrencilerden kimisinin çok iyi notlar alması, kimisinin ise bir türlü iyi not alamaması bundan kaynaklanır. Do

layısı ile gerçekten ortada bir başarısızlık söz konusu ise, bunun tek sorumlusu çocuk olmamalıdır.

 

Tatil nasıl değerlendirilmelidir?
Yoğun ve yorucu bir sürecin ardından, beklentiyi karşılayan yahut karşılamayan bir karne eşliğinde tatil dönemine girildi. Peki bu süreçte, ebeveynler olarak siz velilerimizin yapması gereken davranışlar, takınılması gereken tutumlar nelerdir, sizler için sıraladık:
· Tatilin, öğrencilerin dinlenmesi ve eğlenmesi için verilen bir zaman dilimi olduğunu unutmayın.
· Karnesindeki zayıfları sürekli çocuğa hatırlatıp, herkesin yanında küçük düşürerek tatilini zehir etmeyin. Zayıf dersi var diye her etkinlikten mahrum etmek doğru değil.
· Tatil zamanını ders çalışarak geçiren çocuk, okuldan tamamen soğuyabilir.
· Başarısız olduğu derslerle ilgili yoğun ve yorucu olmayan bir çalışma programı yapılabilir. Her şeyden önce öğrencinin bu konuda istekli olması sağlanmalı, zorla ders 

 çalıştırılmamalı.
· Televizyonu çok izlemesine, bilgisayarda saatlerce oyun oynamasına ve uzun süre internette vakit geçirmesine izin vermeyin.
· Çocuktan beklenen başarı, kapasitesi ile orantılı olmalı. Kapasitesinin üstünde bir beklenti ile çocuğu değerlendirmeyin. Bu durum çocuğun kendisine olan güvenini yitirmesine yol açabilir.
· Her çocuğun zihin

sel yeterlilikleri, kişiliği, yetenekleri farklı olduğundan arkadaşları ve kardeşleriyle kıyaslamayın.
· Çocuğu yalnızca kendisi ile kıyaslayın. Başarılı olduğu işleri örnek göstererek isterse bunu da başarabileceğini söyleyerek yaklaşın.
· Karneleri birbirinden farklı da olsa kardeşlere eşit ilgi gösterilmeli.
· Dersleri zayıf olsa bile ailesinin her zaman yanında olduğu, kötü karneye rağmen sevgide bir azalma olmadığı mesajı verilmeli. Ancak bu durum “olsun canım ne çıkar zayıftan, önemli değil” tarzında olmamalı. Başarısızlığın sebepleri üzerinde durulmalı, yapılan hatalar değerlendirilmeli; ama bu durum çocuğun ailesiyle olan ilişkisine zarar vermemelidir.


· Öğrencinin okul başarısızlığı çok iyi tahlil edilmeli, karne kötü olsa bile yaklaşım doğru olmalıdır. Hiçbir anne-baba şunu unutmamalıdır ki “kötü karne düzeltilebilir; fakat çocuğun kişiliğine verilen zarar telafi edilemeyebilir.”
· Çocuğunuz derslerinin iyi olmasının kendisi için gerekli olduğunu, çalışma ve başarılı olma gibi sorumluluklarının kendisine ait olduğunu bilmelidir.
· Değeri yüksek, maddi gücünüzü aşan hediyeler almayın. Çünkü çocuğunuz çalışma ve başarılı olmayı hediye ile özdeşleştirirse, hediye verilmediğinde çalışmayı bırakabilir. Hediye çalışmaya teşvik edici bir araç olmalı, amaç değil.

·Çocukların farklı gelişim alanlarının desteklemek için şu etkinliklerden faydalanabilirsiniz. 

 

Bilişsel Gelişim

Bedensel Gelişim

Duygusal-Sosyal Gelişim

*Kitap okuma
*Günlük tutma
*Bulmaca/sudoku/puzzle
*Resim yapma
*Scrabble/Bil bakalım/Tabu vb. oyunlar oynama

*Sportif etkinlikler(Basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme)
*Bisiklete binme
*İp atlama
*Oyun oynama

*Aile sohbetleri
*Piknikler
*Akraba ziyaretleri
*Birlikte film izleyip üzerine konuşmak
*Arkadaşları ile bir araya geleceği ortamlar oluşturmak

 

      Yaz Tatili İçin Etkinlik Önerileri

 • - Tatil, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsat. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çocuğunuzla birlikte zaman geçirin. Örneğin birlikte kitap okuyup birbirinize anlatabilirsiniz.
 • - Birlikte mektup yazın. Eski dergileri veya fotoğraf albümlerini karıştırın.
 • - Tatil boyunca alınan besinlere dikkat edin. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini ve öğünlerini düzenli yemesini sağlayın.
 • - Bilgisayar ve internet kullanımı konusunda sözleşme yapabilirsiniz. Yaz tatilinde televizyon ve bilgisayar başında okulöncesi dönemde günlük 45 dakikadan fazla, ilkokul döneminde günlük 1.5 saatten fazla, ortaokul döneminde günlük 2 saatten fazla kalınmamalıdır.

Evde internet varsa internete bağlanmak için sadece ailenin bildiği bir şifrekullanın.

Bilgisayar veya televizyonu, çocuk odası yerine herkesin kullandığı bir odayakoyun.

İnternette 'ayalar-geçmiş' bölümünden çocuğunuzun bağlandığı siteleri kontrol edin ve filtre programları kullanmayı ihmaletmeyin.

Anlamsız, önemsiz, şiddet içeren ve uygun olmayan televizyon programlarınıizlemeyin.

 • - Tatil dönemlerinde saatlerce alışveriş merkezinde gezmek yerine tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmek öğrencilerin derslerde öğrendiği bilgileri ilişkilendirerek kalıcı olmasına fırsat verir. Bu yerlerin geçmişi hakkında çocuklarınızla sohbet edip fotoğraflar çekinebilirsiniz..
 • - Öğrencilerin okul döneminden tamamen kopmamaları ve öğrenilen bilgilerin  kalıcılığının sağlanması için konu tekrarları yapılmalıdır. Konu eksiği olan, konuları sınava kadar yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü, eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.
 • - Okuldan verilen ödevler programlı bir şekilde yapılmalı, kalan zamanlarda da test çözümü yapılabilir.
 • - Çocuğunuzun ilgi alanlarına daha çok zaman ayırmasını sağlayın.. Yeni bir el becerisi veya hobi başlatabilirsiniz.
 • - Piknik yapma, bisiklete binme, uçurtma uçurma, top oynama, yürüyüş yapma, balık tutma, yüzme, gezi gibi aktivitelerle çocuğunuz verimli ve eğlenceli zaman geçirmiş olur.
 • - Yaz tatili, akraba ilişkilerini sağlamlaştırma adına fırsattır. Çocuğun anne-babasının doğduğu ve büyüdüğü yerleri görme, anılarını dinleme imkânı bulması da onların dünyasında olumlu yönden kalıcı izler bırakacaktır.
 • - Yaşlı ve hasta ziyaretleri yapmak da çocukların hayata dair farkındalıklarını arttırma açısından önemlidir.
 • - Konser, festival, fuar gibi sosyal aktiviteler çocukların sosyalleşmesinde etkilidir. Fakat düğünler, mevlitler, cenazeler vb. genelde birbirini tanıyan insanların katıldığı merasimler sosyalleşmenin yanında kültürel değerlerin aktarılmasını da sağlar. Anne babalar, bu tür davetlere çocuklarıyla beraber katılmaya özen göstermelidir.
 • - Birlikte çocuk tiyatrolarına, sinemaya gidebilirsiniz.
 • - Okulumuzda yıl boyunca Kur’an ile vakit geçiren öğrencilerimiz tatilde de buna devam etmelidir.
 • - Ailenizi, okumanın heyecan dolu dünyası ile tanıştırın. Bunun için bir kütüphane ya da kitapçıları ziyaret edebilirsiniz. Çocuğunuzla aynı kitabı okuyarak kitap hakkında sohbet edebilirsiniz. Böylece ona da rol model olursunuz. Bunun dışında ailece de okuma saatleri planlanabilir.
 • - Öğrenciler yaşına, ilgi ve yeteneklerine göre seçilecek bir işte kısa süreli çalışarak, her mesleğin kendine has özelliklerini, kolaylık ve zorluklarını keşfeder. Duruma göre harçlık da kazanarak alın terinin manasını, paranın nasıl kazanıldığını idrak edebilirler.
 • Yaz tatilinde ailecek yaptığınız farklı geziler, etkinlikler, ziyaretler, oyunlarda fotoğraf çekinerek anı defteri oluşturabilirsiniz.
 • Tatilin sonlarında okul için yapılan hazırlıklarda çocuğun aktif bir rol alması, örneğin malzeme alışverişine katılması çocuğunuza yavaş yavaş kendi içsel hazırlığını yapması için fırsat sağlayacaktır. Okullar açılmadan bir gün önce tatilden dönmek işleri kolaylaştırmaz. En az bir hafta önceden ev düzenini okul zamanındaki düzene benzer hale getirmek, uyku ve televizyon izleme saatlerini ayarlamak önemlidir. Tatil dönüşünde ailenin çocuğun tatil rehavetinden çıkmasına yardımcı olması çocukların yeni döneme uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.

       Özel İstanbul Mahir Rehberlik Birimi