Güvenlik


İSTANBUL MAHİR OKULLARI
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV TALİMATI

1-Güvenlik Görevlileri, 08:30 - 17:00 saatleri arasında iki vardiya olarak görev yaparlar
2- Güvenlik görevlisi, yerine diğer güvenlik görevlisi gelmeden asla görevi bırakamaz.
3- Görevi devralmadan önce bir önceki devriye ile bilgi alışverişi yapar.
4- Güvenlik Görevlisi kesinlikle mesai saatleri içerisinde uyumayacaktır.
5-Okul binasının giriş ve çıkış kapılarından, çevre güvenliğinin sağlanmasından Güvenlik Görevlisi sorumludur. Bu sebeple özel güvenlik ve koruma personelinin görev esnasında yapacağı uyarılara, belirtilen kurallara tüm personel ve ziyaretçiler uymak zorundadır.
6-Güvenlik Görevlisi görevlerini yerine getirirken nezaket kuralları içerisinde hareket edecek gerek personel gerekse gelen ziyaretçilerle gereksiz tartışmaya yer vermeyecektir. Herhangi bir olumsuz bir şey meydana geldiğinde nöbetçi müdür yardımcısına ya da vakıf idaresine durumu derhal bildirecektir.
7- Gelen ziyaretçilerden kimlik alınıp deftere işlenerek ziyaretçi kartı ile ilgili yere gönderilmesi sağlanacaktır.
8- Düzenli olarak okul binası ve bahçe dolaşılacaktır.
9- Gece nöbetçisi, binanın bütün katlarını güvenlik ve kontrol amaçlı dolaşacaktır.
10- Okul dışındaki araç park yerlerinin yoğun olduğu günlerde araç parklarına yardımcı olunacaktır.
11- Görev yeri ve çevresini daima temiz, düzenli ve tertipli bulunduracaktır. Bahçedeki ağaçların bakımı ve sulanmasından sorumludur.
12 - Tenefüslerde bahçeye çıkan öğrencilerin olumsuz davranışlarını takip ederek gerekli uyarıları yapacaktır. Gerektiğinde nöbetçi öğretmene ya da okul idaresine haber vermelidir.
13- Öğrencilerin velileri olamadan kesinlikle okul dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir.
14- Görev yerinde ilgisiz kişilerin oturması ve beklemesi önlenecektir.
15- Okula gelen misafirleri yönlendirmede yardımcı olunacaktır.
16-Seyyar satıcı, dilenci, sarhoş ve akli dengesi bozuk kişiler ile okul lavabolarından faydalanmak isteyen çevredeki kişilerin içeriye girmelerine izin verilmeyecektir.
17-Yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanırken veya başka nedenlerle giriş kapısı uzun süreli kontrolsüz bırakılmayacaktır.
18-Meydana gelen veya gelişmesi muhtemel olaylar ile görevi olumsuz yönde etkileyen durumlar vakit geçirmeden nöbetçi öğretmene ya da okul idaresine bildirecektir.
19- Teneffüs aralarında nöbetçi öğretmene, bahçede dolaşan ve oynayan öğrencileri gözetlemekte yardımcı olacaktır.
21- Velisi olmaksızın ya da izinsiz okul bahçesinden dışarı çıkmaya çalışan öğrencileri nöbetçi öğretmene ya da nöbetçi müdür yardımcısına bildirecektir.
22-Bunların dışında okul idaresinin görev alanı ile ilgili verdiği diğer görevleri yapar.
23- Okul müdürlüğü gerektiğinde Koruma ve Güvenlik Talimatında değişiklik yapabilir.