İlkokula_Başlama Erişi Testi(İBET)


İLKOKUL BAŞLAMA ERİŞ TESTİ (İBET) NEDİR?

İBET (İlkokula Başlama Erişi Testi) ilkokula başlama çağında olan çocukların, hazır bulunuşluklarının hangi düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla tasarlanmış bir ölçme-değerlendirme aracıdır.

Çocukların okula başlama yaşlarının 60-72 ay gibi geniş bir aralıkta olması, çocuklarının okula başlama kararını verecek ebeveynlerde, bu önemli karar öncesi, tereddütlere yol açmaktadır. Ebeveynlerde olduğu kadar, ilkokul yönetici ve öğretmenlerinde de benzer tereddütler oluşmaktadır.

Evinden, yuvasından ayrılan çocuk ana kucağından, imkân bulabilirse bir yıl okul öncesi eğitim aldıktan sonra, imkân bulamaz ise doğrudan ilkokul birinci sınıfa adım atmakta ve çevresinde tanımadığı yetişkinler ve akranlarıyla gününün büyük kısmını geçireceği bir süreci yaşamaya başlamaktadır.

Çocukların gelişimsel olarak ilkokul birinci sınıfa başlarken okul öncesi programında belirtilen hedeflere ulaşmış olması, gelecek öğrencilik hayatlarının temelinin atıldığı birinci sınıfı bilişsel, duygusal ve devinimsel olarak etkin değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Özellikle okul öncesi eğitiminden yararlanamamış, devam ettiği okul öncesi eğitimini tamamlayamamış çocukların ilkokula başlamalarında tereddütleri giderecek bir araç olan İBET üç ayrı form olarak hazırlanmıştır. Bunlar, İBET-Çocuk, İBET-Veli, İBET-Öğretmen formlarıdır.

İBET‘in çocuk formu İBET-Çocuk altı farklı alandan oluşmaktadır. Bu altı alan; Genel Bilişsel Gelişim, Akademik Bilişsel Gelişim, Motor Gelişim, Algı-Dikkat Gelişimi, Bellek Gelişimi ve Hız Gelişimi olarak düzenlenmiştir. İBET-Çocuk formu, testin uygulama eğitimini almış olan bir öğretmen tarafından, bireysel ve grup halinde uygulanabilmektedir. Ancak, İBET-Çocuk formunun bireysel uygulanması önerilmektedir.

İBET-Çocuk formunun bireysel uygulaması yaklaşık 10-30 dakika arasında bir süreyi kapsamaktadır. Test sonucunda öğrencinin yukarıda belirtilen altı alandaki durumu ilkokula başlayabilme kriterlerine erişide (hazır), erişmekte (hazır olmaya yakın), erişmeli (hazır olmak için gelişime ihtiyacı var) şeklindeki üç farklı düzeyle ifade edilmektedir. Altı alanın ortalamasına göre de öğrencinin genel durumu ortaya çıkmaktadır.

İBET-Veli formu ise, İBET-Çocuk formundaki altı alana ilave olarak Sosyal-Duygusal Gelişim, Öz bakım Becerileri Gelişimi ve Dil Gelişimi alanları bulunmaktadır. İBET-Veli formu veli tarafından, tercihen anne-baba birlikte cevaplanması gereken bir testtir. Bilgisayar ortamında yanıtlanan test sonucunda veliye, çocuğunun ilkokula başlamaya ne kadar hazır olduğunu kendi bakış açısından belirlenmesine yardımcı olan bir araç olarak tasarlanmıştır. İBET-Veli formu tek başına, bir çocuğun ilkokula başlamasına kara verme bakımından bir ön değerlendirme olarak görülmelidir.

İBET-Veli formunun, İBET-Çocuk formu ile birlikte uygulanması karar verme aşamasında daha gerçekçi bir sonuç alınabilmesi açısından tavsiye edilmektedir.

Özel İstanbul Mahir Rehberlik Birimi