İnternet Bağımlılığı


İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İnternet, son yıllarda gittikçe kullanımı yaygınlaşan ve bilgiye kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir iletişim ağıdır. Bu teknoloji yardımıyla internet bireylerin ev, okul ve iş yaşantısını devam ettirmede kolaylıklar sağlamaktadır. Bundan dolayı da bireyler için hep cazip bir teknoloji aracı olmuştur.İnternet burada sayılan olumlu taraflarının yanında olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Özellikle aşırı bilgisayar ve internet kullanımının çocuklar üzerinde birçok etkisi vardır.

 

 

İnternet Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Sosyal Yaşam ile İlgili Etkileri

*Sadece internet içinde kaldıkları için sosyalleşmenin diğer evrelerini gerçekleştiremezler.

*Uyku bozuklukları, yemek yemede düzensizlik gibi durumları yaşayabilirler.

*Toplumun örf, adet ve geleneklerini öğrenmede eksiklikler yaşayabilirler.

*Birey içinde yaşadığı toplumun değil, internet toplumunun beklentilerini karşılar.

Fiziksel Yaşam ile İlgili Etkileri

*Uzun süre bilgisayar kullanımı göz yorgunluğu, sırt ağrısı, baş ağrısı, omuz ağrısı, el, bilek ve boyun ağrısına sebep olabilir.

*Bilgisayar karşısında durağan pozisyonda belirli hareketler sürekli yinelenir. Bu durum tekrarlayan zorlayıcı travmalar için risk oluşturmaktadır. Hafif bir ağrı şiddetli bir ağrıya ve işlevsel bozukluklara sebep olabilir.

Psikolojik Etkileri

*İnternet bağımlılığı çocuklarda ve ergenlerde yalan söyleme, sorumluluklarını yerine getirememe, uyku bozuklukları, yüz yüze iletişim kurmada zorlanma gibi sorunlar çıkarabilir. Bu davranışlar zamanla içselleşebilir ve davranış halini alabilir.

*Şiddet içeren bilgisayar oyunları çocukların şiddeti içselleştirip davranış haline dönüştürmesine sebep olabilir.

Akademik Etkileri

*İnternette geçirilen zamanın artması çocuğun ders çalışma, oyun oynama saatlerinde azalma olmasına sebep olmaktadır. Bu da akademik başarının düşmesine sebep olacaktır.

Çocuk ve ergenlerde bağımlılığı önleme

2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla karşılaşması uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayrılmalıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterlidir.  (Ayrıntılı bilgi için tbm.org.tr adresini tıklayınız.)

Anne ve Babalara Öneriler

*Aileler çocuklarının internet kullanımını bilinçli bir şekilde takip etmelidir.

*Çocukların siber zorbalığa maruz kalmaması için bilgisayar ekranı evde sürekli görülen bir konumda bulundurulmalıdır.

*İnternet kullanımının saatleri ve süresi ayarlanmalıdır.

*Aileler çocuklarına boş zaman etkinlikleri kazandırmalı, sosyal etkinlikler için zaman ayırmalıdır.

*Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.

*Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyerek, onları bir araya getirecek aktiviteler planlayabilirsiniz.

*Bilgisayarlarda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterilmelidir.

*Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapılmamalı, size katılması sağlanmalıdır.

*Akıllı telefon/tablet vs. gibi aletler çocukları teselli etmek, susturmak için asla kullanılmamalıdır.

*Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın.

Özel İstanbul Mahir Rehberlik Birimi