Neden Okul Öncesi Eğitim?


Neden Okul Öncesi Eğitim?


      0-6 yaş dönemi hem çocuğun en hızlı geliştiği hem de kişiliğinin neredeyse tamamlandığı dönemdir. Bu sebeple çocuğun gelişim özellikleri, bireylerarası farkları gözetilerek ve yetenekleri önemsenerek verilen okul öncesi eğitim çocuğun ileriki dönemlerinde kendine güvenen, akademik başarısı daha yüksek, sosyal, fiziksel ve zihinsel anlamda okul öncesi eğitim almayan kişilerle kıyaslandığında daha başarılı bireyler olmasına yardımcı olur.


     İyi bir okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimini destekler. Bu gelişimi sağlıklı ilerleyen çocuk hayatının daha sonra ki dönemlerinde kişisel sorunlarını çözmekte, sorunlarla mücadele etmekte, problem çözmede, karar verme, fırsatları iyi değerlendirme, sahip olduğu potansiyeli daha iyi değerlendirme ve diğer insanlarla daha kaliteli ve olumlu iletişim kurma konusunda daha başarılı olur.


     Bilişsel anlamda sınıflandırma, nesne eşleştirme, ölçme, gözlem yapma matematik ve bilim becerilerinin gelişmesine yardımcı olmakla birlikte boyama, çizme ve kitap çalışmaları çocuğun okuma yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olur.
Aynı zamanda okul öncesi eğitim dikkat eksikliği yahut öğrenme güçlüğü gibi konularda erken davranılmasını ve önlem alınmasını sağlar.Fiziksel anlamda da kesme yapıştırma, boyama, kalem tutma ince motor becerilerini, spor yapma, zıplama, koşma tırmanma gibi faaliyetler de kaba motor becerilerini geliştirir.
   

     Okulumuzun rehberlik servisi daha başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilme için çocuklarımızın davranışsal, bilişsel, ahlaki, sosyal, duygusal, dilsel gelişimini ve öz bakım becerilerinin sağlıklı gelişimini önemle takip etmektedir ve kısa ve uzun süreli danışmanlık hizmeti vermekte, bireysel görüşmeler yapmakta ve yıl içerisinde aile seminerleri düzenlemektedir.

Özel İstanbul Mahir Rehberlik Birimi